donderdag, 19 januari 2017

Welkom

Professioneel - Betrokken - Vernieuwend

Welkom op onze basisscholen. De Stichting Proo vormt het bestuur van 26 openbare basisscholen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Informatie over de scholen zelf vindt u op de website van de scholen op de pagina 'onze scholen'.
Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Ons centrum voor innovatie en ICT in het onderwijs:

 

Proo-Leernetwerk 

11 januari 2017


Stichting Proo organiseert studiebijeenkomsten voor de leerkrachten en onderwijsassistenten. De eerstvolgende studiebijeenkomst is op woensdag 11 januari 2017. Op deze Proo-dag is ook een Nieuwjaarslunch voor alle medewerkers.

Dit schooljaar start Proo met een nieuwe invulling van de Masterclasses. De leerkrachten en onderwijsassistenten gaan dit schooljaar aan de slag in Leernetwerkgroepjes. Deze ‘Leernetwerkgroepjes’ zijn gevormd op onderwerp waarbij personeelsleden een eigen keuze maken gebaseerd op een leervraag of ontwikkelpunt binnen hun eigen lespraktijk. Dit betekent praktisch dat alle personeelsleden wederom drie keer plenair samen komen, maar dat we na een centrale opening uiteen gaan in Leernetwerkgroepjes. Alle drie de bijeenkomsten komen de deelnemers daarbij in hetzelfde groepje bijeen zodat er ook teruggeblikt kan worden op de uitwerking en uitvoering in de praktijk (bv. videobeelden aan elkaar laten zien, les voorbeelden, etc.). De leernetwerkgroepjes zullen onderzoekend en lerend van en met elkaar aan de slag gaan tijdens de bijeenkomsten.

Klik hier voor meer informatie over de Studiedag.Dialoog Gemeenteraden

Op maandag 26 september zijn tijdens een informatieavond de laatste ontwikkelingen bij Stichting Proo met gemeenteraadsleden en wethouders besproken. In de verschillende gemeenten is hiermee in de toekomst vanuit een gedeeld perspectief goede samenwerking mogelijk. Stichting Proo heeft de gemeenteraadsleden en wethouders uitgenodigd voor een eerste ontmoetingsavond met een algemeen informatief karakter gericht aan alle gemeenten binnen het werkgebied van de stichting. De avond is druk bezocht en de raadsleden en wethouders konden na afloop van de inleiding met de leden van de Raad van Toezicht, de MT leden en de beleidsmedewerkers in gesprek. De bijeenkomst zal een jaarlijks terugkerend dialoog zijn.

Japans bezoek op Jenaplanschool Heerde

Vanmorgen, woensdag 24 augustus, had de Jenaplanschool Heerde bezoek van een aantal Japanners die erg geïnteresseerd zijn in het Jenaplanonderwijs en heel graag een Jenaplanschool 'in bedrijf' wilden zien. Afgelopen zondag zijn zij aangekomen in Nederland en verblijven in ieder geval deze week bij het JAS (Jenaplan Advies en Scholing) in het Drentse Echten. Na een gezamenlijke lunch is het gezelschap weer opgehaald en brengen zij een bezoek aan Zwolle.

Onderwijs voor kinderen AZC Harderwijk

Om basisonderwijs voor kinderen in het AZC Harderwijk mogelijk te maken, hebben de gemeente en de schoolbesturen van Stichting Proo en Stichting VCO vandaag, woensdag 20 april, een onderwijsconvenant getekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over het onderwijsaanbod voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, het aantal beschikbare locaties, de opleiding van het personeel en het bijhouden van de leerlingenadministratie. De kinderen krijgen in eerste instantie taalonderwijs in speciale. kleine klassen, waarbij het ook mogelijk is dat kinderen op een verschillend niveau werken. Daarna kunnen leerlingen doorstromen in het reguliere, primaire onderwijs. Bij Basisschool De Delta is de onderbouw gepland, groep 1 tot en met 4. Basisschool De Wegwijzer vangt straks de kinderen in de bovenbouw op, groep 5 t.m 8. Naast de afstemming over de locaties en het onderwijsaanbod gaan de schoolbesturen ook gezamenlijk het personeel opleiden en wordt er een gemeenschappelijke leerlingenadministratie opgezet.

 

 

 


Werken bij Proo

Stichting Proo heeft op dit moment geen vacatures voor vaste leerkrachten en ondersteunend personeel. 

Invalkrachten worden ingezet bij de vervanging van ziekte, de vervanging van leerkrachten met verlof en voor de invulling van tijdelijke vacatureruimte. Heb je belangstelling om te werken als invalkracht op onze scholen? Mail een brief met CV aan mevrouw Hillie Keijser, h.keijser@stichtingproo.nl 

Klik hier voor alle informatie.

 

Fotoalbum Masterclass

(klik op onderstaande foto)

Bestuurskantoor

Stichting Proo
Postbus 1194
3840 BD Harderwijk
tel. 0341-466370
email: info@stichtingproo.nl

Bezoekadres:
Oosteinde 17
3842 DR Harderwijk

Factuurdres:
Postbus 143
7620 AC Borne

facturen@stichtingproo.nl
Copyright 2010 Stichting Proo