Een weg

die jouw wereld

groter maakt

Maak

kennis met

onze scholen

Toekomstbewust onderwijs

De basisscholen op de Veluwe zijn openbare, algemeen toegankelijke scholen. Je bent op onze scholen welkom, met al je talenten, interesses en (eigen)aardigheden, ongeacht je achtergrond of geloof. Openbaar onderwijs is voor ons een begrip met inhoud, het vormt onze identiteit. 

We stellen duidelijke regels met veel aandacht voor omgangsvormen en de sociale ontwikkeling met respect, normen en waarden. Onze leerlingen kunnen godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs volgen en ze leren wat de verschillen zijn. Op onze scholen leren we elkaar begrijpen voor een toekomst samen.

Is uw kind hoogbegaafd?

Stichting Proo heeft klassen speciaal voor hoogbegaafde leerlingen op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerdschool in Epe. Leerlingen uit groep 4 t/m 6 (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week les... lees meer

Wij zijn op zoek naar jou

Wij zijn op zoek naar goede en enthousiaste leerkrachten. Op dit moment is er een vacature voor een groepsleerkracht in een klas voor hoogbegaafde leerlingen en voor een leerkracht onderbouw op De Bogen in Harderwijk. ... lees meer

Studiedagen personeel

Professionalisering is een speerpunt in de organisatie. Wij organiseren studiebijeenkomsten voor de leerkrachten, ib’ers, onderwijsassistenten, invalleerkrachten, WPO-stagiair(e)s en ondersteunend personeel. ... lees meer