Ontdek

de kracht

van ons onderwijs

Maak

kennis met

onze scholen

Informatie

Stichting Proo werkt stichtingsbreed op verschillende beleidsterreinen. Op het bestuurskantoor in Harderwijk wordt door de beleidsmedewerkers inhoud gegeven aan Financieel beleid en Controlling, Personeelsbeleid en HRM, ICT beleid, Onderwijs & Kwaliteit en Communicatie. Het MT bestaat uit de directies van de scholen en bepaalt samen met twee regiodirecteuren en het College van Bestuur het beleid voor de scholen. Op iedere school denkt de MR mee over de beslissingen op schoolniveau. Stichtingsbreed is hiervoor de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) aangesteld.

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar goede en enthousiaste leerkrachten die we kunnen inzetten voor vervanging van vaste leerkrachten!... 

Verzekeringen

Stichting Proo heeft bij AON Verzekeringen een reisverzekering  voor leerlingen en begeleiders die van kracht is tijdens school- en groepsreizen, excursies en ... 

Professionalisering

Professionalisering is een speerpunt in de organisatie. We organiseren studiebijeen-komsten voor de leerkrachten, invalleer-krachten en LIO-stagiaires ...

Documenten

Hier zijn documenten beschikbaar met betrekking op beleidsstukken en protocollen, websites voor leerkrachten en informatie   ...