Ontdek

de kracht

van ons onderwijs

Maak

kennis met

onze scholen

Medezeggenschap

De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. 

In WMS - artikel 16 - staat een aantal onderwerpen waarover de GMR in ieder geval advies of instemming moet uitbrengen. De betreft het meerjarig financieel beleid en de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau . 
Verder heeft de GMR een adviesrecht bij de aanstelling of het ontslag van personeel dat is belast met managementtaken ten behoeve van meer dan één school. De personeelsgeleding van de GMR heeft een instemmingsbevoegdheid bij de samenstelling van de formatie van personeel dat bovenschoolse werkzaamheden verricht. (bron: http://www.voo.nl/info)

 

Leden GMR

Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen van de Stichting Proo. Leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR). Wel dienen zij als ouder/verzorger of personeelslid aan scholen die zij vertegenwoordigen te zijn verbonden.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Proo bestaat uit:
- personeelsgeleding (de P-GMR) van 6 personen
- oudergeleding (de O-GMR) van 6 personen
 
De GMR bestaat op dit moment  uit:

Oudergeleding

Martin Schoenmaker - De Bongerd, Oene
Monique Dokter (technisch voorzitter) - Jenaplanschool Heerde, Hoorn 
Jos Groothedde - Horsthoek, Heerde
Yvette Huizer (secretaris) - De Cantharel, Ermelo
Vacature 1
Vacature 2

 

Personeelsgeleding

Natasja Hilkman (interne voorzitter)
Henrieke Luinge - De Cantharel, Ermelo
Hanneke van Hal - Sterrenschool Geerstraat / De Sprenge, Vaassen
Jessica Veenema - De Delta / Het Talent, Harderwijk 
Vacature 1
Vacature 2

ambtelijk secretaris: Hilda de Vries

 

 

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.