Het nieuwe leren

Op een Inspiriumschool krijgen onze leerlingen onderwijs dat eigentijds is en uitdaagt, dat recht doet aan de eigen talentontwikkeling en dat hen ondersteunt om later succesvol te kunnen leren, leven en werken in de 21e-eeuwse samenleving.

Inzet van ICT hierbij maakt het onderwijs persoonlijker door beter aan te sluiten op de individuele behoeften van onze leerlingen. Hierdoor ontstaan vormen van differentiatie en samenwerken die we tot op heden niet kennen of die aan het begin van hun ontwikkeling staan. Dit biedt enorme kansen voor de talentontwikkeling van onze leerlingen en maakt het onderwijs rijker en actueler.

Het nieuwe leren gaat uit van deze eigen behoeften van onze leerling, daarbij begeleid door de leerkracht. Onze leerling stelt in overleg met de leerkracht voor een bepaalde periode eigen leerdoelen en maakt daarvoor een planning. De leerkracht is hierbij de coach van onze leerlingen. 

VR14School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.