Nieuws

Professioneel

Wij zijn een lerende organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt waarin het gedrag van onze leerlingen, ouders en medewerkers zich kenmerkt door het nemen van verantwoordelijkheid, een respectvolle omgang... lees meer

Bouw!

Diverse scholen van Stichting werken met Bouw! Dit is het unieke interventieprogramma waarmee leesproblemen bij leerlingen in groep 2 t/m 4 effectief kunnen worden voorkomen. ... lees meer

Hoogbegaafdheid

Binnen Stichting Proo wordt er in het kader van Passend Onderwijs een “Expertise Centrum Hoogbegaafdheid Veluwe” opgezet. De projectgroep, bestaande uit Betteke Wittenberg (projectleider), Monique Fiks en Bernadette Palm, is momenteel bezig met het v... lees meer

Vernieuwend

Wij zijn actief in onderwijsvernieuwing, zetten moderne leermiddelen en methoden in. Onze medewerkers zijn inspirerend, ondernemend, wereldgericht en vernieuwend. Ons onderwijs is toegerust op de toekomst van onze kinderen.... lees meer

Betrokken

Wederzijdse en maatschappelijke betrokkenheid van ouders, leerlingen en medewerkers is essentieel voor de ontwikkeling, de leerprestaties en het welzijn van onze leerlingen. Wij zijn relatie gericht en op zoek naar verbinding... lees meer

Samen leren inhoud geven

Professionalisering is een speerpunt in de organisatie. Wij organiseren studiebijeenkomsten voor de leerkrachten, ib’ers, onderwijsassistenten, invalleerkrachten, WPO-stagiair(e)s en ondersteunend personeel. In ‘Leernetwerkgroepjes’ rondom een bepaa... lees meer