Nieuws > Van onze organisatie > Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Expertisecentrum Hoogbegaafdheid

Binnen Stichting Proo wordt er in het kader van Passend Onderwijs een “Expertise Centrum Hoogbegaafdheid Veluwe” opgezet.

De projectgroep, bestaande uit Betteke Wittenberg (projectleider), Monique Fiks en Bernadette Palm, is momenteel bezig met het vaststellen van een meerjarenbeleid en invoeringsplan voor het schooljaar 2017-2018.

Bij de projectgroep wordt tijdelijk externe ondersteuning betrokken in de vorm van Colette van Triest.  Na de zomervakantie zal er meer bekend worden over de concrete invulling van het expertise centrum en het onderwijsaanbod op de scholen van Stichting Proo.

Mocht u alvast nadere informatie willen, dan kunt u via email contact opnemen met b.wittenberg@stichtingproo of via het het bestuurskantoor van Stichting Proo ( 0341-466370)

Deel deze pagina:

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.