Vrij jezelf zijn

met anderen

Maak

kennis met

onze scholen

Jaarverslagen

Stichting Proo is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in 8 gemeenten in de regio Noord-Veluwe. Dit betreft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod, verdeeld over 20 scholen (26 locaties) voor het basisonderwijs; onze personeelsleden zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan bijna 2400 leerlingen. 

De hoofdthema’s in het strategisch beleidsplan zijn een solide financiële basis ten behoeve van continuïteit, het versterken van hoge onderwijskwaliteit, toenemend gebruik van informatietechnologie, bilinguaal onderwijs en voortdurende professionalisering. Daarnaast is er veel aandacht voor het werken vanuit de kernwaarden van de stichting: bekwaam, betrokken en nieuwsgierig. In de jaarverslagen geven wij informatie over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beraden wij ons op dit moment nog over de plaatsing van ons jaarverslag.


 

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.