Proo

vormt

de toekomst

Maak

kennis met

onze scholen

Beleid

19. KENNIS 10. SAMEN27. DIGITAAL

Professioneel, Betrokken en Vernieuwend

Onze missie wordt gedragen door drie kernwaarden: professioneel, betrokken en vernieuwend. Onze medewerkers werken vanuit deze kernwaarden en spreken elkaar daarop aan. Het eigen gedrag geldt steeds als voorbeeld voor onze leerlingen (en hun ouders). 

Professioneel 

Wij zijn een lerende organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt waarin het gedrag van onze leerlingen, ouders en medewerkers zich kenmerkt door het nemen van verantwoordelijkheid, een respectvolle omgang met elkaar en de omgeving, kritisch denkvermogen, proactief handelen, leren van elkaar en een hoog niveau van vakmanschap.    

Betrokken

Wederzijdse en maatschappelijke betrokkenheid van ouders, leerlingen en medewerkers is essentieel voor de ontwikkeling, de leerprestaties en het welzijn van onze leerlingen. Wij zijn relatie gericht en op zoek naar verbinding en samenwerking met partners in educatie en zorg. Het pedagogisch handelen is in goed evenwicht met het behalen van leerresultaten.   

Vernieuwend

Wij zijn actief in onderwijsvernieuwing, zetten moderne leermiddelen en methoden in. Onze medewerkers zijn inspirerend, ondernemend, wereldgericht en vernieuwend. Ons onderwijs is toegerust op de toekomst van onze kinderen.

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.