Proo

vormt

de toekomst

Maak

kennis met

onze scholen

De basis voor ieder kind

Stichting Proo voor primair openbaar onderwijs vormt het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. 

Wij zijn een lerende organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt waarin het gedrag van onze leerlingen, ouders en medewerkers zich kenmerkt door het nemen van verantwoordelijkheid, een respectvolle omgang met elkaar en de omgeving, kritisch denkvermogen, proactief handelen, leren van elkaar en een hoog niveau van vakmanschap. Onze medewerkers spreken elkaar aan op gedrag. Het eigen gedrag geldt steeds als voorbeeld voor onze leerlingen (en hun ouders).


Missie & Visie

Wij bieden toekomstgericht onderwijs, gericht op de totale ontwikkeling van onze leerlingen en met hoogst haalbare opbrengsten in een veilige omgeving waar een ieder respectvol... 

Raad van Toezicht

In 2014 is een Raad van Toezicht aangesteld. De RvT bestaat uit 5 leden. Frida Hengeveld is voorzitter.De Statuten van Stichting Proo...

Normen en waarden

We brengen verschillende opvattingen bij elkaar en laten de kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk... 

Organogram

Stichting Proo is georganiseerd in een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht, College van Bestuur en een Directiestructuur. In het organogram...