Proo

vormt

de toekomst

Maak

kennis met

onze scholen

De basis voor ieder kind

Stichting Proo voor primair openbaar onderwijs vormt het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. 

In een veilige leeromgeving en vanuit hoge verwachtingen helpen we leerlingen hun leerdoelen en behoeften te formuleren, daarin zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.  We zijn nieuwsgierig naar elk kind en vinden het belangrijk dat leerlingen zich bewust worden van en groeien vanuit hun eigen talenten en mogelijkheden. Onze leerkrachten maken het verschil als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Zij vormen met ouders een cruciale schakel in de ontwikkeling van onze leerlingen. 


Missie & Visie

Wij bieden toekomstgericht onderwijs, gericht op de totale ontwikkeling van onze leerlingen en met hoogst haalbare opbrengsten in een veilige omgeving waar een ieder respectvol... 

Raad van Toezicht

In 2014 is een Raad van Toezicht aangesteld. De RvT bestaat uit 5 leden. Frida Hengeveld is voorzitter.De Statuten van Stichting Proo...

Normen en waarden

We brengen verschillende opvattingen bij elkaar en laten de kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk... 

Organogram

Stichting Proo is georganiseerd in een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht, College van Bestuur en een Directiestructuur. In het organogram...