Inspirium: ICT slim inzetten

Het Inspirium is het nieuwe ICT lab, een ICT leerschool waarin ook Samen Leren wordt uitgediept. Het Inspirium is ingericht om de leerkrachten bij Proo te inspireren, adviseren en te trainen met de mogelijkheden van nieuwe ICT technologie in het onderwijs. 

Hiermee loopt Stichting Proo vooruit op de ICT vernieuwingen die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord van de PO-Raad en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 

Samen meer bereiken

Ouders worden actief bij het leerproces van hun kind(eren) betrokken om optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daarvoor gaan leerkrachten en ouders met elkaar in gesprek en werken ze zoveel mogelijk samen..... 

ICT slim inzetten

Door slimme inzet van ICT ontstaat meer flexibiliteit: het leren kan meer plaats- en tijdsonafhankelijk ondersteund en gevolgd worden. Het onderwijs is zo ingericht, dat het leren ook buiten de school door kan gaan en dat formeel en informeel leren met elkaar vervlochten kunnen worden....