ICT slim inzetten

Door slimme inzet van ICT ontstaat meer flexibiliteit: het leren kan meer plaats- en tijdsonafhankelijk ondersteund en gevolgd worden. Het onderwijs op een Inspiriumschool is zo ingericht, dat het leren ook buiten de schooltijden en –muren door kan gaan en dat formeel en informeel leren met elkaar vervlochten kunnen worden. 

Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar ook om de 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, plannen, taak verdelen, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en communiceren.

Deze manier van werken heeft gevolgen voor de wijze waarop het onderwijs vandaag de dag is georganiseerd. Door het benutten van de nieuwe mogelijkheden van technologie in de school worden ingesleten patronen voor een deel losgelaten. Hierdoor ontstaat een flexibelere organisatie van het onderwijs van elke dag.

Video openbaar onderwijs

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.