Nieuws > Van onze scholen > Bouw

Bouw

Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee leesproblemen bij leerlingen in groep 2 t/m 4 effectief kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, leerlingen uit hogere groepen, of vrijwilligers fungeren als tutor. Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd online computerlessen voor het aanleren, oefenen, herhalen en toepassen van de leerstof. Ze zijn voorzien van heldere instructies voor de tutor, zodat er zowel op school als thuis mee gewerkt kan worden. Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam hebben aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte ondersteuning van de tutor, zeer effectief is. 

Wij willen goed inspelen op de onderwijsbehoeftes van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het aanvankelijk en voorbereidend lezen. Wij hechten belang aan handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Dat betekent dat er aandacht is voor de onderwijsbehoeften van ieder kind. Binnen Passend onderwijs is samenwerking met ouders essentieel. Preventief werken heeft de voorkeur boven curatief werken. We werken met effectieve methoden en -aanpakken. Bouw! sluit hier op een goede manier bij aan.  
 

Deel deze pagina:

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.