Nieuws > Van onze organisatie > Intentieverklaring

Intentieverklaring

Onderzoek bestuurlijke samenwerking openbaar onderwijs

De schoolbesturen van RSG Slingerbos | Levant, RSG N.O.-Veluwe en Stichting Proo willen een krachtig openbaar, algemeen toegankelijk onderwijsaanbod neerzetten in de regio en een gezamenlijke visie uitwerken op de hele leerlijn po-vo (primair–voortgezet onderwijs) en daar ook gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen.

De schoolbesturen van de openbare scholen hebben vanaf 2016 verkennende gesprekken gevoerd over de (nabije) toekomst van het openbaar onderwijs op de Veluwe en in Zeewolde. Er zijn gezamenlijke perspectieven geformuleerd en het voornemen is geuit om de bestuurlijke samenwerking in 2017 verder te verkennen. Begin 2018 is deze voorverkenning afgerond.

Duurzame samenwerking

De intentie is uitgesproken om voor de drie stichtingen en de daaronder vallende scholen een nader onderzoek te starten naar de bestuurlijke en juridische mogelijkheden van duurzame samenwerking. Dat gebeurt in samenspraak met in- en externe stakeholders, waaronder de medezeggenschapsraden en gemeenteraden. Het onderzoek richt zich verder op inhoudelijke thema’s waarop zal worden samengewerkt.

Scholen kunnen elkaar versterken

De scholen in de regio hebben te maken met demografische krimp. Leerlingaantallen zullen in de nabije toekomst dalen. Door meer met elkaar te gaan samenwerken kunnen de scholen elkaar versterken. Elk bestuur en elke school heeft zijn eigen expertise. Door het meer samen oppakken van onderdelen, zoals strategisch personeelsbeleid, professionalisering en bedrijfsvoering kan meerwaarde worden gecreëerd. Samenwerking reduceert kwetsbaarheid en versterkt het lerend vermogen.

Deel deze pagina:

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.