Nieuws > Van onze organisatie > Is uw kind hoogbegaafd?

Is uw kind hoogbegaafd?

Expertisecentrum hoogbegaafheid Veluwe

Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Veluwe opgericht

Hoogbegaafdenklassen
Stichting Proo kent hoogbegaafdenklassen op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerdschool in Epe. Leerlingen uit groep 4 t/m 6 (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week les met ontwikkelingsgelijken. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas.

In het schooljaar 2018-2019 is er op de Arendshorst in Ermelo één hoogbegaafdenklas voor leerlingen uit groep 4 t/m 6 en op de Hoge Weerdschool in Epe zijn er twee klassen, een groep 4/5 en een groep 6/7/8.

Digitale plusklassen
Binnen Stichting Proo zijn vanaf schooljaar 2012-2013 voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen twee bovenschoolse digitale plusklassen operationeel. Deze zijn gevestigd op De Schakel in Nunspeet. Er wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan maximaal 28 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Incidenteel worden ook zeer zelfstandige leerlingen uit groep 5 toegelaten. De groepen worden begeleid door de digiplusklas-leerkracht. Eén keer per maand ontmoeten leerlingen en leerlingen elkaar fysiek op De Schakel. Via de digiplusklas-leerkracht (m.fiks@stichtingproo.nl) is een informatiefolder te verkrijgen.

Plusklassen
Naast de start van de hoogbegaafdenklassen besteedt het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Veluwe aandacht aan het onderwijsaanbod van (hoog)begaafde leerlingen in de reguliere groepen en in de (digitale) plusklassen, met als doel het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen te optimaliseren.

Teamscholing
Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de leerkrachten op de scholen van Stichting Proo. Op de lange termijn (binnen 4 jaar) worden alle teams geschoold en wordt op alle scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast kunnen scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen.

Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Veluwe gaat de komende jaren nauw samenwerken met de RSG Epe en de RSG Harderwijk, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en de digitale plusklassen kunt u vinden op de website http://expertisecentrumhb.stichtingproo.nl/ , of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163.

 

Deel deze pagina:

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.