Nieuws > Van onze organisatie > Nieuw Aurora OnderwijsGroep

Nieuw Aurora OnderwijsGroep

Aurora Onderwijsgroep versterkt openbaar onderwijs Veluwe

De drie openbare schoolbesturen op de Noord, Oost en West Veluwe voor primair en voortgezet onderwijs werken vanaf 1 april 2019 samen in de Aurora Onderwijsgroep. Stichting RSG Slingerbos|Levant, Stichting RSG N.O.-Veluwe en Stichting Proo Noord-Veluwe kiezen voor duurzaam bestuurlijke samenwerking. Hiermee wordt sterk ‘algemeen toegankelijk onderwijs’ aangeboden aan leerlingen van 4 tot 18 jaar. De schoolbesturen worden ondergebracht in de Holdingstichting. De drie afzonderlijke stichtingen blijven autonoom.

Aurora realiseert belangrijke kwaliteitsimpuls.

De drie besturen gaan samenwerken om nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs voor leerlingen nog meer vorm te kunnen geven. De samenwerking maakt het onder meer mogelijk een belangrijke kwaliteitsimpuls op het gebied van bedrijfsvoering en onderwijs te realiseren voor de drie onderliggende stichtingen. Aurora investeert in een gezamenlijke (door)ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties van het personeel. Het biedt voor leerlingen mogelijkheden voor doorlopende leerlijnen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, eigentijds en innovatief onderwijs en versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kan er voordeel worden behaald door een gedeelde bedrijfsvoering. De continuïteit en borging van de drie stichtingen is met de oprichting van Aurora verstevigd. In de voorbereiding naar de Onderwijsgroep stonden de overeenkomsten tussen de stichtingen centraal waarbij consistent is gewerkt aan deskundigheid en onderling vertrouwen. De kernwaarden vrijheid, relatie en diversiteit zijn het kompas om algemeen toegankelijk onderwijs vorm te geven.

www.auroraonderwijsgroep.nl 

Deel deze pagina:

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.