Ontdek

de kracht

van ons onderwijs

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze scholen

Informatie

Stichting Proo werkt stichtingsbreed op verschillende beleidsterreinen. Op het stafbureau in Nunspeet wordt door de beleidsmedewerkers inhoud gegeven aan Financieel beleid, Personeelsbeleid en HRM, ICT beleid, Onderwijs & Kwaliteit en Communicatie. 

Kenniscentrum

We streven naar kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. We zoeken waar nodig naar een passend onderwijsaanbod. ... 


Showcasescholen

Innoveren, enthousiasmeren en een voorbeeldrol vervullen bij de implementatie van ICT zijn de basis ingrediënten om een Microsoft Showcase School te worden... 


Professionalisering

Professionalisering is een speerpunt in de organisatie. We organiseren studiebijeenkomsten voor leerkrachten, invalleer-krachten en LIO-stagiaires ...

Deep Learning

Deep Learning gaat uit van vijf leerstijlen waar je tussen probeert te wisselen. Bij het ene onderwerp past onderzoekend leren en bij het andere schakel je over op traditioneel leren...