Vrij jezelf zijn

met anderen

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze scholen

De basis voor ieder kind

Stichting Proo voor openbaar basisonderwijs heeft 23 scholen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Proo werkt samen met twee VO schoolbesturen in Harderwijk/Zeewolde en Epe, de 3 stichtingen maken gezamenlijk onderdeel uit van Stichting Aurora OnderwijsGroep.  Stichting RSG Slingerbos |Levant, Stichting RSG N.O.-Veluwe en Stichting Proo Noord-Veluwe kiezen voor duurzaam bestuurlijke samenwerking. 

 

Werken bij

Wij zijn altijd op zoek naar goede en enthousiaste leerkrachten die we kunnen inzetten voor vervanging van vaste leerkrachten!... 


Verzekeringen

Stichting Proo heeft bij AON Verzekeringen een reisverzekering voor leerlingen en begeleiders die van kracht is tijdens school- en groepsreizen, excursies en ... 

Medezeggenschap

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) geeft het bestuur advies en/of instemming op onderwerpen die van belang zijn voor alle scholen... 

Organisatiestructuur

Stichting Proo is georganiseerd in een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht, College van Bestuur en een Directiestructuur. In het organogram...