Ontdek

de kracht

van ons onderwijs

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze scholen

Medezeggenschap

Over de GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Proo houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen van Stichting Proo.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat een aantal onderwerpen waarover de GMR in ieder geval advies of instemming moet uitbrengen zoals het meerjarig financieel beleid en de criteria voor de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en schoolniveau.

Verder heeft de GMR een adviesrecht bij de aanstelling of het ontslag van personeel dat is belast met managementtaken ten behoeve van meer dan één school. De personeelsgeleding van de GMR heeft een instemmingsbevoegdheid bij de samenstelling van de formatie van personeel dat bovenschoolse werkzaamheden verricht. Meer informatie over medezeggenschap op scholen en de WMS is te vinden op https://infowms.nl

Leden GMR

Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen van de Stichting Proo. Leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel dienen zij als ouder/verzorger of personeelslid aan een Proo-school te zijn verbonden.

Op dit moment kent de GMR meerdere vacatures. Als lid van de GMR kan je op breed niveau een bijdrage leveren aan het onderwijs van Proo. Voor leden, zowel personeel als ouders, is een vergoeding beschikbaar.

De GMR is op zoek naar nieuwe leden. Mocht u hierover wat meer informatie willen ontvangen of hierin geïnteresseerd zijn, neem gerust contact met ons op. Dat kan met een e-mail aan de voorzitter: p.vandenhoorn@stichtingproo.nl 

De samenstelling van de GMR voor schooljaar 2022–2023 is:

Oudergeleding
•    Caroline Veltmeijer-Jager – De Spreng, Heerde
•    Bob Coenraats (voorzitter) - De Arendshorst, Ermelo
•    Claire Cox - De Wereldweide, Wezep
•    Vacature
•    Vacature

Personeelsgeleding
•    Miranda van Duinen – De Korenbloem, Putten
•    Patrick van den Hoorn (plaatsvervangend voorzitter) – De Cantharel, Ermelo
•    Caroline Oonk – De Bogen, Harderwijk & De Spreng, Heerde
•    Arthur Scholtz – Eerste Veluwse Montessorischool, Nunspeet
•    Marleen van den Heuvel - Hoge Weerdschool

Vergaderingen

De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. Belangstellenden worden verzocht zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering te melden bij het secretariaat: gmr@stichtingproo.nl. Vergaderagenda’s en vastgestelde notulen worden beschikbaar gesteld aan de MR’s van de scholen van Stichting Proo.

Vergaderdata schooljaar 2022–2023
Volgende vergaderdata GMR 2023/2024 (donderdagen; aanvang: 19.30 uur) 
• 26 oktober 2023 - fysiek overleg bestuurskantoor te Nunspeet 
• 7 december 2023 - via Microsoft Teams 
• 8 februari 2024 - via Microsoft Teams 
• 28 maart 2024 - fysiek overleg bestuurskantoor te Nunspeet 
• 16 mei 2024 - via Microsoft Teams 
• 27 juni 2024 - fysiek overleg; Dit is een intern overleg zonder derden
 

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op social media.