Ontdek

de kracht

van ons onderwijs

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze scholen

Medezeggenschap

Over de GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Proo houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen van Stichting Proo.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat een aantal onderwerpen waarover de GMR in ieder geval advies of instemming moet uitbrengen zoals het meerjarig financieel beleid en de criteria voor de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en schoolniveau.

Verder heeft de GMR een adviesrecht bij de aanstelling of het ontslag van personeel dat is belast met managementtaken ten behoeve van meer dan één school. De personeelsgeleding van de GMR heeft een instemmingsbevoegdheid bij de samenstelling van de formatie van personeel dat bovenschoolse werkzaamheden verricht. Meer informatie over medezeggenschap op scholen en de WMS is te vinden op https://infowms.nl

Een afvaardiging van de GMR heeft zitting in de Boven Bestuurlijke Medezeggenschapsraad (BBMR) van de Aurora OnderwijsGroep.

 

Leden GMR

Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen van de Stichting Proo. Leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel dienen zij als ouder/verzorger of personeelslid aan scholen die zij vertegenwoordigen te zijn verbonden.

Op dit moment kent de GMR meerdere vacatures. Als lid van de GMR kan je op breed niveau een bijdrage leveren aan het onderwijs van Proo. Voor leden, zowel personeel als ouders, is een vergoeding beschikbaar.

De GMR is op zoek naar nieuwe leden. Mocht u hierover wat meer informatie willen ontvangen of hierin geïnteresseerd zijn, neem gerust contact met ons op. Dat kan met een E-mail aan de vice voorzitter: j.dikkerhupkes@stichtingproo.nl 

 

De samenstelling van de GMR voor schooljaar 2022–2023is:

Oudergeleding

 • Linda Breet (secretaris) — De Ontdekking, Nunspeet
 • Joost Dikker Hupkes* (voorzitter) — Jan Ligthartschool, Wapenveld
 • Vacature
 • Vacature
 • Vacature

Personeelsgeleding

 • Miranda van Duinen — De Korenbloem, Putten
 • Patrick van den Hoorn - De Cantharel, Ermelo
 • Caroline Oonk - De Bogen, Harderwijk & De Spreng, Heerde
 • Arthur Scholtz - De Blerck, 't Harde
 • Vacature

 

 

Vergaderingen

De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. Belangstellenden worden verzocht zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering te melden bij het secretariaat: gmr@stichtingproo.nl. Vergaderagenda’s en vastgestelde notulen worden beschikbaar gesteld aan de MR’s van de scholen van Stichting Proo.

Vergaderdata schooljaar 2021–2022:

 • 16 september 2021 (interne vergadering)
 • 11 oktober 2021 (fysiek overleg)
 • 25 november 2021 (fysiek overleg)
 • 24 februari 2022 (via Microsoft Teams)
 • 21 april 2022 (fysiek overleg)
 • 19 mei 2022 (via Microsoft Teams)
 • 23 juni 2022 (fysiek overleg)

 

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op social media.