Vrij jezelf zijn

met anderen

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze scholen

Organisatiestructuur

Stichting Proo is georganiseerd in een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht, College van Bestuur en een Directiestructuur. Per 1 april 2019 is een samenwerking aangegaan met twee organisaties in voortgezet onderwijs en behoort Stichting Proo tot de Aurora OnderwijsGroep.

                               

Aurora OnderwijsGroep versterkt openbaar onderwijs op de Veluwe.

De drie openbare schoolbesturen op de Noord, Oost en West Veluwe voor primair en voortgezet onderwijs werken vanaf 1 april 2019 samen in de Aurora OnderwijsGroep. 
Stichting RSG Slingerbos |Levant, Stichting RSG N.O.-Veluwe en Stichting Proo Noord-Veluwe kiezen voor duurzaam bestuurlijke samenwerking. Hiermee wordt sterk ‘algemeen toegankelijk onderwijs’ aangeboden aan leerlingen van 4 tot 18 jaar. De schoolbesturen zijn ondergebracht in de Holdingstichting. De drie afzonderlijke stichtingen blijven autonoom.

www.auroraonderwijsgroep.nl 

Aurora OnderwijsGroep heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht.  

Raad van Toezicht:

Mevrouw F.W. Hengeveld - voorzitter
De heer H.A. van der Velde - vice-voorzitter
De heer W.H. Ellenbroek
De heer E.L.M. de Bruijn
Mevrouw M. Horowitz  

 

College van Bestuur:

Mevrouw H.A.(Inge) Vaatstra MSc (voorzitter)
D.H. (Daan) van de Voort, MSc 

 

Directiestructuur Proo:

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op social media.