Vrij jezelf zijn

met anderen

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze scholen

Verantwoording

Stichting Proo is verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs in 8 gemeenten in de regio Noord-Veluwe. Een zeer gevarieerd onderwijsaanbod, verdeeld over 18 scholen (23 locaties) en voor een kleine 2300 leerlingen. De hoofdthema’s in het strategisch beleidsplan zijn een solide financiële basis ten behoeve van continuïteit, het versterken van hoge onderwijskwaliteit, toenemend gebruik van informatietechnologie, bilinguaal onderwijs en voortdurende professionalisering. Er is veel aandacht voor het werken vanuit de kernwaarden van de stichting: bekwaam, betrokken en nieuwsgierig.

Good governance

Stichting Proo kent een code voor good governance ofwel 'goed onderwijsbestuur'. De code vormt de basis voor het realiseren van goed bestuur. En dat leidt weer tot verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Onderdelen van de code zijn ‘transparantie’ en ‘openheid’. Om daaraan te voldoen vind u hier naast het jaarverslag ook statuten, regelingen en protocollen.

In de jaarverslagen geven wij informatie over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen.

Bestuursverslag 2020

Op de website van Aurora OnderwijsGroep vindt u de jaarverslagen van de laatste zeven jaar.

 

Strategisch Beleidsplan.

Klachten
Proo doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind zich prettig en veilig voelt in onze schoolomgeving. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent of een klacht heeft. In dat geval helpt onze klachtenroute om samen met ons tot een oplossing te komen.
In deze routekaart zijn de stappen die u kunt zetten samengevat. Of lees de uitgebreide Klachtenregeling.

Klokkenluidersregeling
Integriteitscode
Protocol Agressie en Geweld
Regeling Toelating, schorsing en verwijdering

Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op de scholen
Toestemmingsformulieren GGD 
Beleidsdocument Kindermishandeling en huiselijk geweld

Protocol Internet & Social Media 
Privacystatement verwerking leerlinggegevens
Privacyreglement verwerking personeelsgegevens 

 

 

 

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op social media.