Vrij jezelf zijn

met anderen

Maak

kennis met

onze scholen

Jaarverslagen

Stichting Proo is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in 8 gemeenten in de regio Noord-Veluwe. Dit betreft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod, verdeeld over 18 scholen (23 locaties) voor het basisonderwijs; onze personeelsleden zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan bijna 2300 leerlingen. 

De hoofdthema’s in het strategisch beleidsplan zijn een solide financiële basis ten behoeve van continuïteit, het versterken van hoge onderwijskwaliteit, toenemend gebruik van informatietechnologie, bilinguaal onderwijs en voortdurende professionalisering. Daarnaast is er veel aandacht voor het werken vanuit de kernwaarden van de stichting: bekwaam, betrokken en nieuwsgierig. In de jaarverslagen geven wij informatie over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen.

Bestuursverslag 2018

Bestuursverslag 2019

Bestuursverslag 2020

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op social media.