Vrij jezelf zijn

met anderen

Maak

kennis met

onze scholen

Normen en waarden

We verzorgen kennisoverdracht op het gebied van de verschillende wereldreligies. We brengen verschillende opvattingen bij elkaar en laten de kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. We leren kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Hierdoor leren zij respect, normen en waarden. 

Op onze scholen kan de mogelijkheid worden geboden humanistisch vormingsonderwijs of protestants of islamitisch godsdienstonderwijs te volgen en te leren van verschillen. Vraag op school naar de mogelijkheden.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op social media.