Vrij jezelf zijn

met anderen

Maak

kennis met

onze scholen

Raad van toezicht

Logo

Aurora OnderwijsGroep versterkt openbaar onderwijs Veluwe

De drie openbare schoolbesturen op de Noord, Oost en West Veluwe voor primair en voortgezet onderwijs werken vanaf 1 april 2019 samen in de Aurora OnderwijsGroep. 
Stichting RSG Slingerbos |Levant, Stichting RSG N.O.-Veluwe en Stichting Proo Noord-Veluwe kiezen voor duurzaam bestuurlijke samenwerking. Hiermee wordt sterk ‘algemeen toegankelijk onderwijs’ aangeboden aan leerlingen van 4 tot 18 jaar. De schoolbesturen zijn ondergebracht in de Holdingstichting. De drie afzonderlijke stichtingen blijven autonoom.

www.auroraonderwijsgroep.nl 

Aurora OnderwijsGroep heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht.  

Raad van Toezicht:

Mevrouw F.W. Hengeveld - voorzitter
De heer H.A. van der Velde - vice-voorzitter
De heer F.G.A.M.  Berntsen
De heer W.H. Ellenbroek
De heer E.L.M. de Bruijn
Mevrouw M. Horowitz 
De heer H.A. Jansen 

 

College van Bestuur:

Mevrouw H.A.(Inge) Vaatstra MSc (voorzitter)
D.H. (Daan) van de Voort, MSc 

 

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op social media.