Proo

vormt

de toekomst

Maak

kennis met

onze scholen

Onze thema's

Alles wat we doen wordt gedreven door onze missie en steunt op onze kernwaarden en onze identiteit. De kernwaarden zijn Bekwaam, Betrokken en Nieuwsgierig.

Met zes thema's geven we ons beleid de komende periode een kader. Deze bieden ruimte voor vertaling op schoolniveau en maken helder wat 'on-onderhandelbaar' is. Ze hangen onderling samen en steunen op onze identiteit en onze kernwaarden. 

1. Top onderwijs
2. Toekomstbewust onderwijs
3. Onafhankelijk leren
4. Meertalig onderwijs
5. Omgevingsbetrokkenheid
6. Doorgaande lijn van 2 tot 18 jaar

Schoolvoorbeelden van onze thema's:

Schoolvoorbeelden los5

Schoolvoorbeelden los2


Schoolvoorbeelden los4

Schoolvoorbeelden los6


10-14 onderwijs

Schoolvoorbeelden los3School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.