Vrij jezelf zijn

met anderen

Maak

kennis met

onze scholen

De basis voor ieder kind

Stichting Proo voor primair openbaar basisonderwijs heeft 22 school-locaties in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. 

Drie openbare schoolbesturen op de Noord, Oost en West Veluwe voor primair en voortgezet onderwijs werken vanaf 1 april 2019 samen in de Aurora Onderwijsgroep. 
Stichting RSG Slingerbos |Levant, Stichting RSG N.O.-Veluwe en Stichting Proo Noord-Veluwe kiezen voor duurzaam bestuurlijke samenwerking. Hiermee wordt sterk ‘algemeen toegankelijk onderwijs’ aangeboden aan leerlingen van 4 tot 18 jaar. De schoolbesturen worden ondergebracht in de Holdingstichting. De drie afzonderlijke stichtingen blijven autonoom.

Elke leerling wil het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een gemeenschap. Op onze scholen betekent dit dat we zorgen voor een leer- en werkklimaat waarin veiligheid, vriendschap en vertrouwen centraal staan. Dit is zichtbaar in hoe we met elkaar omgaan. Diversiteit hoort bij openbaar onderwijs. Het is onze kracht en onze trots. Wij vinden het van onschatbare waarde om onze leerlingen te laten zien dat er zoveel verschillende opvattingen, overtuigingen en perspectieven zijn. Proo basisscholen verbinden die diverse waarden, culturen, achtergronden en geloven met elkaar.


Onze thema's

Samen met onze identiteit vormen onze kernwaarden het 'DNA' van Stichting Proo. Ze zijn inspiratiebron en leidraad voor hoe we handelen in de praktijk, hoe we met elkaar omgaan... 

Raad van Toezicht

Proo werkt samen met RSG Slingerbos|Levant en RSG N.O.-Veluwe. Het bevoegd gezag van de stichtingen wordt gevormd door het bestuur van Aurora OnderwijsGroep.

Normen en waarden

We brengen verschillende opvattingen bij elkaar en laten de kinderen hier op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk... 

Organogram

Stichting Proo is georganiseerd in een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht, College van Bestuur en een Directiestructuur. In het organogram...