Vrij jezelf zijn

met anderen

Maak

kennis met

onze scholen

De basis voor ieder kind

Stichting Proo voor openbaar algemeen toegankelijk basisonderwijs heeft 23 school-locaties in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. 

Drie openbare schoolbesturen op de Noord, Oost en West Veluwe voor primair en voortgezet onderwijs werken samen in Stichting Aurora OnderwijsGroep. 
Stichting RSG Slingerbos |Levant, Stichting RSG N.O.-Veluwe en Stichting Proo Noord-Veluwe kiezen voor duurzaam bestuurlijke samenwerking. De drie afzonderlijke stichtingen blijven autonoom.


Onze thema's

Samen met onze identiteit vormen onze kernwaarden het 'DNA' van Stichting Proo. Ze zijn inspiratiebron en leidraad voor hoe we handelen in de praktijk, hoe we met elkaar omgaan... 

Raad van Toezicht

Proo werkt samen met RSG Slingerbos | Levant en RSG N.O.-Veluwe. Het bevoegd gezag wordt gevormd door het bestuur van Aurora OnderwijsGroep.

Normen en waarden

We brengen verschillende opvattingen bij elkaar en laten de kinderen hier op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk... 

Organogram

Stichting Proo is georganiseerd in een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht, College van Bestuur en een Directiestructuur. In het organogram...